About HUAT

Leaders of HUAT

Home >> About HUAT >> Leaders of HUAT

Leaders of HUAT

Chair of the University Council

 Zhang Wenxue

 President

 Wang Xiao

Vice-Chair of the University Council 

Li Tao
Lin Xuerong  

 Vice-President

Zhang Youbin
Zhang Hongxia
Gao Ren